לוטם ביצעה תהליך אבחון צרכים באמצעות מערכת ייעודית, אשר אפשרה לאתר פערים מקצועיים הקיימים ברמת הפרט והארגון. על בסיס תוצאות האבחון, הארגון קיבל תמונת מצב מלאה של הפערים לצרכי שיפור ביצועים, נבנתה תכנית למידה דיפרנציאלית המושתתת על שיטות למידה מתקדמות.

האתגר

בארגון גלובלי העוסק בפיתוח וייצור מוצרי בריאות קיים צורך להקנות ידע מקצועי ומיומנויות ביצוע לאוכלוסיית יעד של עשרות עובדים בפריסה גלובאלית. כיצד בונים קורס שיתן מענה לכלל העובדים אשר מאופיינים בזמינות נמוכה ורמת מחויבות נמוכה (אופי עבודה אינדיבידואלי והיעדר מנהל משותף)?

הפתרון

לוטם עשתה שימוש במערכת ייעודית לאבחון צרכים, המאפשרת לאתר פערים ברמת הפרט בזמן קצר מאוד ואל מול צרכי אוכלוסיית יעד ספציפית. לאחר ניתוח תפקיד קצר, נבנתה מערכת סקרים ממוחשבת אותה מילאו בעלי התפקידים הרלוונטיים. הממצאים נותחו ואפשרו להציג תמונה מדויקת ברמת היחידה, הצוות והפרט. בהתאם לתוצאות, נבנתה תכנית התערבות המבוססת על שיטות למידה מתקדמות הקיימות בלוטם.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר