בתגובה למהפכת שירות המתקיימת בארגון ציבורי גדול בפריסה ארצית, היה צורך להטמיע תפיסת שירות חדשה אשר באה בהלימה לטרנספורמציה הדיגיטלית שעובר הארגון. לוטם בנתה מהלך השקה אנרגטי אשר רתם את כללי העובדים באופן חיובי לשינוי והכשיר אותם לשימוש באתר החדש של הארגון

האתגר

ארגון ציבורי גדול בפריסה ארצית עבר בשנים האחרונות מהפכת שירות והפך לגוף שירות מתקדם, פרואקטיבי ורלוונטי המשתנה בהתאם למגמות הגלובליות בתחום העבודה ומתאים פתרונות לצרכים של קהלי המטרה השונים. כחלק ממהלך כולל של טרנספורמציה דיגיטלית, נוצר הצורך בתפיסת הטמעת שירות רב ערוצית בדגש על הטמעה והכשרה לשימוש באתר החדש של הארגון. כיצד רותמים את כלל העובדים ומכשירים אותם לשימוש באתר בתקופה קצרה?

הפתרון

לוטם יצרה הפרדה בין הרתימה להכשרה ובנתה מהלך ייחודי ואנרגטי אשר כלל משחק היכרות עם האתר החדש ויצר באז ארגוני חיובי כלפי התהליך. במקביל, בוצעה הכשרה של כלל עובדי הארגון אשר התבססה על פעולה משותפת של צוות מדריכים פנים ארגוני ויועצי לוטם.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר