על מנת להוביל צמיחה וחיזוק עסקי בין כלל הסוכנויות הפזורות באירופה, יצרה LotemSensing סקר מחוברות ייעודי לעובדים.

האתגר

ברחבי אירופה פזורות מאות סוכנויות עצמאיות של חברת רכבים חקלאיים. החברה מעוניינת להוביל צמיחה וחיזוק עסקי של הסוכנויות בין היתר על ידי הגברת ה-Employee Engagement של העובדים.
כיצד תוכל החברה להשפיע על רמת ה-Engagement של עובדי הסוכנויות, אם מדובר בסוכנויות עצמאיות והעובדים אינם כפופים לחברה עצמה?

הפתרון

לוטם סנסינג ביצעה עבור החברה סקר Engagement ייעודי לעובדי הסוכנויות, המתרחש אחת לשנה. התשתיות מומנו על ידי חברת הרכב וכל סוכנות שילמה דמי השתתפות נמוכים תמורתם קיבלה דוח ממצאים, המשווה לתוצאות יתר הסוכנויות ולרמת המחוברות של העובדים בשנה הקודמת. כל סוכנות קיבלה בנוסף ערכה לתקשור הממצאים לעובדים ולבניית תכנית עבודה לשיפור.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר