על מנת לתמוך בתהליכי צמיחה מואצת המתרחשים בפריגו, הקימה לוטם תשתיות למידה בארגון, כגון תשתיות למיון, אוריינטציה, והכשרה באופן המותאם לצרכי הארגון החדשים ולאוכלוסיית העובדים המגוונת.

האתגר

הארגון נמצא בתהליך צמיחה מואצת, פותח קווי ייצור חדשים, משנה תהליכי עבודה, אוכלוסיית העובדים הטרוגנית ורב דורית, וכתוצאה מכך, היה צורך להקים תשתיות המותאמות לצרכי הארגון החדשים, ולהעניק פתרונות למידה מגוונים ומותאמים לתרבות המשתנה.

הפתרון

לוטם עבדה בשני צירים מקבילים : האחד – הבניית תשתיות לטווח הארוך תוך ליווי בעלי התפקידים והכשרתם להטמעת הפתרונות ולעבודה עצמאית בהמשך. השני – פתרונות למידה מיידיים: לומדות לאוריינטציה, תהליכי הכשרה והדרכת איכות באופן המותאם לאוכלוסיית היעד.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר