כלי ותהליכי הערכה ומדידה מהווים נקודת זינוק מצוינת לקבלת החלטות מושכלת, לחיבור ליבת הניהול למציאות הארגונית ולמתן משוב למנהלים כבסיס לתהליכי צמיחה ארגונית ועסקית.

הערכת ביצועים

תהליך מובנה של הערכה ומשוב שם דגש על שיפור התקשורת בין מנהלים לעובדים ומהווה נדבך חשוב בחיזוק תחושת החיבור והמחויבות של העובדים לארגון ובהשגת יעדים.

סקרי עמדות וסקרי Engagement

המדידה יכולה להתמקד בנושאים כלליים המעידים על "בריאותו של הארגון", או בנושאים המעסיקים את הנהלת הארגון באותה עת. התוצאות מספקות תשתית של מידע המאפשר קבלת החלטות לשיפור.

סקרי שירות פנים וממשקים

מחקרים מראים שככל שהיחידות השונות בארגון מנהלות ביניהן קשרי עבודה המשקפים תודעת שירות מפותחת ועשייה מתוך שותפות, כך גדלה שביעות הרצון של הלקוחות החיצוניים של הארגון.


סקרים בסלולאר

פלטפורמה ידידותית לביצוע סקרים קצרים וממוקדים לבחינת הדופק בארגון. מאפשרים גם להכניס את הטכנולוגיה לכיתת הלימוד באמצעות מילוי שאלוני אבחון וקבלת משוב אישי וקבוצתי ברגע האמת.

משוב 360

משוב 360 מזמן למנהלים חוויית העצמה אישית וניהולית באמצעות קבלת משוב מנקודות מבט שונות, והעלאת המודעות ל"כיצד אני נתפס" בעיני האנשים אתם אני עובד.

ברומטר צוותי

כלי בידי המנהלים למדידת האקלים בצוות על פי שלושה רבדים: ביצועי, צוותי ורגשי. התוצר מקנה למנהל מיקודים לשיפור לשם השגת היעדים העסקיים לאורך זמן.

אודות המחבר