Lotem Sensing פיתחה והטמיעה סקר שירות פנים להערכת איכות השירות בארגון גלובלי.

האתגר

הטמעה של סקר שירות פנים שיהווה כלי בידי מנהלי היחידות לשיפור השירותים שהם נותנים ליחידות השטח הפזורות גלובלית.

הפתרון

בנינו שאלון המאפשר מיקוד בעוצמות ונושאים לשיפור בכל יחידה/צוות במקום דרוג על פי ציונים. תוצאות הסקר הוצגו לכל מנהל יחידת שירות שהתבקש לאחר מכן להציג תכנית עבודה עם יעדים לשיפור תהליכי עבודה פנימיים, ולשלבה בתוכנית העבודה השנתית.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר