מתוך תפיסה של "העתיד מתחיל מבפנים", לוטם בנתה תכנית עתודה ניהולית רב שלבית, אשר מבוססת על עקרונות וערכי הארגון. בכך הובילה לבנייה של קבוצה ניהולית אשר פעילה ושותפה בתהליכי מפתח ברשות האכיפה והגבייה.

האתגר

רשות האכיפה והגביה עוסקת מיום הקמתה, בבניית התשתיות והתהליכים המקצועיים לביסוסה כגוף משמעותי באכיפת החיובים במדינת ישראל. נדבך משמעותי בהמשך הצמיחה והתפתחות כארגון הינו בניית דור מנהלי העתיד של הרשות, מתוך תפיסה של "העתיד מתחיל מבפנים" הרואה חשיבות גבוהה בקידום עובדים מבפנים לתפקידים ברשות. כיצד בונים תכנית עתודה נרחבת המורכבת מכלל שכבות הניהול בארגון?

הפתרון

לוטם בנתה תכנית עתודה ניהולית רב שלבית אשר החלה מאבחון וזיקוק של כישורי הליבה הנדרשים למנהל מצליח, בניית תהליך מיתוג ותקשורו אשר העצים את שקיפות התהליך, בניית תהליך מיון המבוסס על כישורי המנהל המצליח ברשות, וכלל את רמת המוטיבציה והמחויבות של העובד, ולבסוף תהליך התפתחות רב ערוצי שמורכב מתהליכי למידה קבוצתיים ואישיים, עם דגש על הפרקטיקה, אשר הוביל ליצירה של קבוצה משפיעה השותפה בתהליכים רוחביים ברשות.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר