תהליך פיתוח עובדים מתקדם: בסיום תהליך הערכת העובדים השנתי, ובהתאם לתוצאותיו, מקבלים המנהלים המלצות לפעילויות פיתוח לעובד.

האתגר

מינוף תהליך הערכה לתהליך מתמשך של ניהול ביצועים ופיתוח עובדים באחריות המנהלים.

הפתרון

כחלק מתהליך ההערכה השנתי, ממפה המנהל את העובד באחד מ- 6 פרופילים, בהסתמך על הערכתו את הביצועים והפוטנציאל של אותו עובד. על פי הפרופיל בו בחר, מקבל המנהל רשימת המלצות לפעילויות פיתוח של העובד, בהתאם להערכה שנתן לו. המלצות אלו מתמקדות בעשייה ארוכת טווח במהלך השנה, הכוללת חניכה והעצמה של העובד במסגרת התפקיד אותו הוא ממלא והיומיום הארגוני השוטף.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר