לוטם

רח' הבנים 6, כפר מל"ל 4592

טלפון: 09-7454666

פקס: 09-7454667

אימייל: lotem@lotem.co.il

לוטם סנסינג

דרך הדרום 9 , קריית גת 8202106

טלפון: 08-6467004/2

פקס: 08-6467005

אימייל: support@lotemsensing.com