בארגון גלובלי אשר עובדיו פרוסים ברחבי העולם, היה צורך להכשיר ולשפר מיומנויות של עובדים. לשם כך, יצרה לוטם קורס אינטרנטי, אשר גישר על פערי הזמן והמקום, ויצר סטנדרטיזציה בין העובדים.

האתגר

בארגון גלובלי העוסק בפיתוח וייצור מוצרי בריאות קיים צורך להקנות ידע מקצועי ומיומנויות ביצוע לאוכלוסיית יעד של עשרות עובדים בפריסה גלובאלית. כיצד בונים קורס שיתן מענה לכלל העובדים אשר מאופיינים בזמינות נמוכה ורמת מחויבות נמוכה (אופי עבודה אינדיבידואלי והיעדר מנהל משותף)?

הפתרון

לוטם פיתחה קורס אינטרנטי אשר מושתת על מערכת Webinar, המאפשרת שיעורים אינטראקטיביים מרחוק, סביבת למידה משותפת בפורטל הארגוני בה התנהל פורום מקצועי, וקיום של הקורס בשני מחזורי למידה על מנת לאפשר לכל העובדים להשתתף. בכך, יצרה לוטם פורמליזציה וסטנדרטיזציה בתכנים, במקביל להפצת ידע ויישור קו מקצועי בקרב אוכלוסיית כלל העובדים.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


אודות המחבר