לוטם בנתה מתווה אסטרטגי לחטיבה עסקית בארגון בטחוני גדול, על מנת להבטיח המשך צמיחה בהכנסות ושיפור הרווחיות תוך בחינת ההשלכות והמאמצים הנדרשים כדי לתמוך במתווה.

האתגר

בחברה בטחונית גדולה, מזה מספר שנים שהחטיבה העסקית נמצאת במגמת צמיחה ונחשבת כרווחית ומובילה בארגון. אולם, האם החטיבה ערוכה לשינויים הצפויים בשוק, ובעלת יכולת לשמר ואף להגדיל את רווחיותה?

הפתרון

לשם כך, בוצעה חלוקה לשני טווחי זמן בהם נותחו יכולות ומאמצי החטיבה הנדרשים. חלוקה זו אפשרה להתמקד בחיזוי מדויק ומקיף יותר לטווח הקצר וביכולת להיערך וליטול סיכונים בטווח הארוך. ניתוח יכולות החטיבה בוצע באמצעות מודלים עסקיים שונים. מודלים אלו סייעו ליצירת תמונה אודות אטרקטיביות המוצרים הקיימים ופוטנציאל הרווחיות העתידי של החטיבה.

קראו עוד על מוצרים קשורים של לוטם...


יישום אסטרטגיה

אודות המחבר