מגזר התעשייה מתמודד עם אתגרים לא פשוטים; האוטומטיזציה אל מול תהליכי שימור ידע ועובדים מקצועיים, הטמעת תרבות ארגונית של בטיחות אל מול יעילות ואפקטיביות תפעולית ומעל הכל, הרצון להישאר תחרותיים אל מול הייצור המתקיים בחו"ל.
לוטם בעלת ניסיון רב ומגוון בעבודה עם ארגונים תעשייתיים בדגש על:

הטמעת תרבות ארגונית של בטיחות
ליווי שינוי
ליווי שרשרת אספקה ב"למידת עמיתים"
תוכניות פיתוח מנהלים


טמבור
שמן
שמיר אופטיקה
נשר מלט
על בד


לפרטים נוספים:

אבידן ליברמן
יועץ ארגוני, מנהל מגזר תעשייה
avidanl@lotem.co.ilאודות המחבר