המגזר הביטחוני הכולל את גופי הביטחון לצד התעשיות הביטחוניות - מאופיין בארגונים בעלי תרבות ניהולית מושרשת, לצד הנעה מתוך תחושת שליחות חזקה. הארגונים במגזר מתמודדים עם תהליכי התייעלות ומיקוד אל מול האתגרים: הטמעת ערכים, חשיפה לביקורת ציבורית, אתגרי העידן הדיגיטלי, תהליכי שינוי בכוח האדם, פערים בין הדורות והמאמץ לפתח את דורות הניהול/הפיקוד העתידיים. חלק נכבד מצוות היועצים שלנו הם בוגרי ממד"ה וגופי ההדרכה הצהליים. הניסיון בעבודה במגזר זה יצר לנו מומחיות ב:

בניין והפעלת הכוח

פיתוח ויישום פתרונות מגוונים.

מענה בזמן אמת

התמחות בפיתוח פתרונות רזים, בזמן תגובה קצר מאוד, שיכולים להגיע עד אחרון העובדים.

פיתוח מפקדים ומנהלים

הטמעת תהליכים אסטרטגיים ותפיסה פיקודית.bitachon1
bitachon2
bitachon3
bitachon4
bitachon5


לפרטים נוספים

אילת וידרמן
יועצת ארגונית
ayeletv@lotem.co.ilאודות המחבר