גלי המחאה החברתית הובילו לשני תהליכי מרכזיים: הראשון - רפורמה בשירות הציבורי של מדינת ישראל, המתבטאת ברצון לשפר את האיכות הניהול, ההון האנושי ותהליכי העבודה וההון האנושי בכלל משרדי הממשלה והרשויות. השני – חיזוק הצורך לתת מענה מיטבי לתושב ולהבנה בצורך בקיום שיח קבוע של האזרח והתושב במרכז. אלו מהווים מהפכה בהבניה הארגונית , בפיתוח ההון האנושי ובשיפור תהליכי השירות לאזרח. את הצרכים האלו לוטם פוגשת ב-3 צירים:

פיתוח כלים ומתודולוגיות

אנחנו יודעים לקחת החלטת ממשלה, מדיניות ורגולציה, ולעזור לכם להפוך אותם לפרקטיקה ברמת התוצאות, שגרות הניהול והמדידה בפועל.

ממדיניות לתוצאות

פיתוח מנהלים בכירים במשרדי ממשלה ברשויות המוניצפיאליות

איכות השירות לאזרח


public6
public1
public3
public2
public4
public5


לפרטים נוספים:

יעקב חדד
יועץ ארגוני
yakovh@lotem.co.ilאודות המחבר