נעם מלוטם

אענה לך בהקדם האפשרי

08:13 PM

היי, אני נעם מלוטם. איך אפשר לעזור לך?

Chat


name

email/phone

message


חווית מטופל

חווית מטופל חיובית מביאה בראש ובראשונה ליצירת היענות ושיתוף פעולה של המטופל ובכך תורמת לבריאות שלו. לצד זה, היא הגורם המשמעותי ביותר בשיקולי העדפה ובחירה של מטופלים בין נותני שירות בתחום הבריאות. מסיבות אלו ובמציאות של תחרות הולכת וגוברת, הפכה חוויית המטופל לאחד המיקודים האסטרטגיים של ארגוני הבריאות.  
תהליכים ארגוניים הנוגעים בחוויית מטופל, נוגעות ב-3 ערוצים: 1. ביסוס הגדרה של תפיסת שירות 2. תהליכי עבודה מותאמים 3. שיפור תפיסה ומיומנויות של הצוותים, בפרונט ובבק.
בשנים האחרונות מתחזקת ההבנה כי יש קשר הדוק בין חוויית המטופל לחוויית המטפל, ולכן התוכניות מציעות יותר ויותר פתרונות משולבים לחיזוק שתי החוויות.  
לוטם מלווה את ארגוני הבריאות הגדולים בישראל, עם מגוון פתרונות הנוגעים בליבת המיקודים של חווית מטופל: קשר אישי ופרסונליזציה, זמינות ונגישות של טיפולים, מזעור הבירוקרטיה, וניהול ממשק בין מגוון גורמי בריאות.

The Lotem way

פרקטיות

כלים יישומיים המותאמים לאתגרי השטח.

שותפות

בניית כלים רלוונטיים המותאמים לצרכים, לשפה ול"צבע" של כל ארגון.

שילוב יכולות

מגוון תחומי התמחות הנותנים מענה הוליסטי: פיתוח למידה ופיתוח ארגוני, הנחייה, דיגיטל ועוד.

למידה דיגיטלית

סט של כלים ופלטפורמות ללמידה מתקדמת, אישית או קבוצתית.

חיבור לשטח

ללוטם היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות בישראל, כולל ניסיון עשיר בתהליכים לחיזוק חווית המטופל במגוון ארגוני בריאות. 

פתרון מערכתי

ללוטם היכולת בהובלת תהליכים המערבים מגוון סקטורים בפיזור גאוגרפי רחב, כולל החיבור בין קהילה לבתי החולים.

דברו איתנו

יעל גלבוע

מנהלת מגזר הבריאות

רוני רבינר פפר

שותפה, ראש תחום בריאות

תפריט נגישות