ארגוני הבריאות מתמודדים עם הצורך לספק שירות בעולם תחרותי בשמיכת משאבים קצרה. בלוטם פותחו פתרונות מותאמים למאפייני המגזר:

המטופל במרכז

שיפור השירות למטופל.

מקצועות הבריאות

פיתוח מקצוענות לבעלי התפקידים מכלל הסקטורים במקצועות הבריאות, ופיתוח עבודת הצוות הרפואי בבתי החולים ובקהילה.

ניהול במערכות בריאות

הכשרות מותאמות לאתגרי ניהול מערכות הבריאות. באמצעות תכניות פיתוח מנהלים ייחודיות בגופי הבריאות השונים ותכניות מצוינות מקצועית, כגון: "מנהיגות רפואית בגליל".ozar
calalit
leomit
mehodet
macabi
asota
bait
telasomer
mercaz


לפרטים נוספים:

רוני רבינר פפר
יועצת ארגונית, מנהלת מגזר בריאות
ronir@lotem.co.ilאודות המחבר